Puszcza Notecka
Morze zielonych wierzchołków drzew - patrząc na północ -nie widać końca, a na południe - dostrzec można Sieraków i Międzychód. Taki niepowtarzalny, niesamowity widok jest z wieży przeciwpożarowej - dla śmiałków którzy staną na metalowym ażurowym tarasie po pokonaniu wysokości równej prawie 11 piętrom.


Pozostałości wsi puszczańskiej Radusz
Miłośnikom wycieczek pieszych i rowerowych proponujemy wybranie się do jednego z najbardziej urokliwych miejsc w Puszczy Noteckiej - dawnej wsi puszczańskiej Radusz. Ta największa wieś we wnętrzu Puszczy założona została w 1700 r. przez Bnińskich z Sierakowa. Wówczas zaczęły się pojawiać osady "olęderskie" zamieszkiwane głównie przez ludność przybyłą z Dolnych Niemiec i potomkowie protestantów - uchodźców przed prześladowaniami z Holandii i Ślšska. Jak mówią podania, osiedlono tu podejrzanych o bunt i skazanych na wygnanie oficerów cesarskiej armii niemieckiej. Jako że były to wówczas wielkie bagna i lasy, osadnicy przekopywali nawet wysokie wzniesienia, by odprowadzić wodę. Zakładali tu gospodarstwa rolne i cieszyli się nieograniczoną swobodą.
W okresie międzywojennym był to teren wycieczek mieszkańców Międzychodu. Od 1940 r. teren Puszczy był miejscem polowań namiestnika Artura Greisera, który przyjeżdżał salonką do Mokrzca.
W roku 1942 r. wywłaszczono Radusz, aby powiększyć obwód łowiecki do którego zamierzano sprowadzić daniele i muflony. Rok później, jesienią zaprzestano polowań, a wieś nie została odbudowana...
Radusz, największa wieś wnętrza Puszczy liczyła w końcu XIX w. 90 domów i 600 mieszkańców. Dziś na miejscu kościoła rośnie las sosnowy, z karczmy pozostały głębokie piwnice, a o położeniu dawnych domostw świadczą nieliczne drzewa owocowe, krzewy bzu... Przy skrzyżowaniu dróg, na pagórku porośniętym starymi dębami leży stary cmentarz ewangelicki gdzie niekiedy palą się lampki za dusze dawnych mieszkańców Radusza...


Polecamy leśną rowerową trasę turystyczną "Śladami Radusza", która prowadzi przez najciekawsze punkty (wersja krótsza żółta - 14 km, wersja dłuższa niebieska - 23 km):
Przystanki przy tablicach edukacyjnych:
1. Od uprawy do starodrzewia
2. Święto Lasu
3. Krajobraz polodowcowy Puszczy Noteckiej
4. Pożary
5. Strażnica
6. Powierzchnie doświadczalne
7. Puszcza Notecka
8. Osadnictwo Olęderskie
9. Historyczne centrum Radusza
10. Gospodarstwo

Ścieżka edukacji przyrodniczej: Bobrowy Zakątek
Wytyczona w Puszczy Noteckiej, o długości ok. 5 km. w kształcie pętli, daje możliwość poznania różnorodnych siedlisk, a dla młodzieży szkolnej zajęcia w "Bobrowym Zakątku" to skuteczny sposób edukowania przyrodniczego i ekologicznego...
Polecamy też jednodniowa wędrówka po Puszczy Noteckiej


______________________________________________________________________

Sierakowski Park Krajobrazowy
Obejmuje teren 30 413 ha bardzo ciekawego regionu turystycznego - Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego zwanego Krainą 100 Jezior.


Niskie zaludnienie i słaba urbanizacja przyczyniły się do zachowania wielu miejsc w małym stopniu skażonych działalnością człowieka. Najwartościowsze z przyrodniczego punktu widzenia fragmenty Parku otoczone zostały ochroną rezerwatową.
Znajdują się tu 4 rezerwaty przyrody - "Czaple Wyspy" "Cegliniec" "Mszar nad jeziorem Mnich" i "Buki nad jeziorem Lutomskim".

Buki nad Jeziorem Lutomskim położny jest na zachodnim brzegu Jeziora Lutomskiego, długi na 3,5 km rezerwat chroni stary las bukowy poprzecinany jeziorami i licznymi strumieniami. Jego środkiem przebiega często uczęszczany szlak turystyczny.

Rezerwat Cegliniec - na wschodnim brzegu Jeziora Mnich. W rezerwacie rosną nie tylko 150-letnie sosny ale i dęby, topole, osiki, a z rzadszych roślin berberys, tarnina, jałowiec. Żyją tu dziki, sarny, jelenie i - od niedawna - bobry.

Czaple Wyspy na Jeziorze Kłosowskim to rezerwat ścisły na obszarze dwóch wysp jeziora. Nie jest udostępniany turystom. Wokół wysp utworzono ścisłą strefę ochronną. Ornitolodzy zauważyli, że zmniejszyła się liczba czapli, które wypierane są przez rybołowa. Na wyspach rosną głównie stare dęby.

Mszar nad Jeziorem Mnich. Rezerwat o powierzchni 5,8 ha obejmujący również część wód jeziora z pływającym po nich mszarem. Utworzony w 1967 roku w celu ochrony roślin bagiennych i torfowiskowych. Rośnie tu owadożerna rosiczka okrągłolistna i długolistna.

Park przecina dolina Warty. Część Północna, odgrodzona Wartą, jest porośnięta borami sosnowymi Puszczy Noteckiej. Pozostała - to wyrzeźbiony moreną lodowca krajobraz z wieloma jeziorami, położonymi w głębokich rynnach, wśród lasów buczyny i lasów mieszanych. W obrębie Parku znajduje się wiele pomnikowych drzew. Najstarszym jest dąb w Marianowie o obwodzie prawie 8 metrów.

Krajobraz można podziwiać z punktów widokowych: w Grobii i Łężeczkach. Pierwszy punkt widokowy zlokalizowany jest przy szosie do Sieraków-Kwilcz, na szczycie znajdującego się 104 m n.p.m. wzgórza morenowego. Jego centralny punkt zajmuje głaz granitowy o obwodzie ok. 9 metrów . Z Góry Głazów rozpościera się widok na Puszczę Notecką i dolinę Warty. W pobliżu Łężeczek, przy szosie do Pniew znajduje się punkt widokowy z piękną panoramą Jez. Chrzypskiego. 1. stycznia 2001 roku odsłonięto tam sympatyczny pomnik grzyba, podobno pierwszy pomnik odsłonięty na świecie w III tysiącleciu. W pobliżu szlaku turystycznego łączšcego Sieraków z Lutomiem, na pn. od wsi znajduje się wielki głaz narzutowy o obwodzie ok. 11 metrów , zwany "Diabelskim Kamieniem".


______________________________________________________________________

Przeprawa promowa przez Wartę pomiędzy dwoma wioskami - Zatomiem Starym i Zatomiem Nowym

(pon-pt 6.30-12.30, 15.00-17.00, sob-nd 8.30-12.00) to niewątpliwa i unikatowa już atrakcja.

______________________________________________________________________

Hodowla bawołów

Na pobliskich podmokłych łąkach prowadzona jest pierwsza w Polsce hodowla bawołów wodnych- rasy,dzięki której w Azji możliwa jest uprawa ryżu.

______________________________________________________________________

Festyny

Latem okolicznościowe imprezy zapraszają Sieraków i Międzychód, a w pobliskich wsiach organizowane są festyny i dożynki.

______________________________________________________________________

Folwark w Mniszkach
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej www.mniszki.plJest to ośrodek założony w wyremontowanych dawnych budynkach folwarcznych - z czerwonej cegły, i dziedzińcem wybrukowanym polnymi kamieniami. Tu można zapoznać się z warsztatami ginšcych zawodów: kowalstwa, garncarstwa, wikliniarstwa, warsztatem szewskim, dowiedzieć się, co robił bednarz, usłyszeć opowieść o pracy pszczelarza. Każda pora roku to inny cykl prac rolniczych, można poznać cykl prac rolniczych i dawne maszyny rolnicze, zwiedzić ekspozycję przyrodniczą i historyczną. Nostalgię poczujemy odwiedzając ekspozycję sklepu kolonialnego, czy próbujšc pysznych ciasteczek skwarkowych. Centrum organizuje też wspaniałe imprezy regionalne, jak np. jesienne smażenie powideł podczas Jarmarku w Dolinie Kamionki.
Dla grup szkolnych dodatkową atrakcją jest spacer z przewodnikiem - wycieczka nad rzekę Kamionkę, w pobliże dawnego młyna wodnego do miejsca żerowania bobrów, gdzie dzieci dowiedzš się o zwyczajach bobrów, o funkcjonowaniu młynów wodnych i rozpoznawaniu gatunków drzew. Dla starszych grup szkolnych jest możliwość wzięcia udziału (po wcześniejszym zgłoszeniu) w niecodziennej lekcji ekologii, podczas której młodzież zwiedzi Zakład utylizacji odpadów wraz z sortownią śmieci, dowie się, na czym polega selektywna zbiórka odpadów i dlaczego warto sortować śmieci, które zwykle wrzucamy do jednego kosza, dlaczego i jak przetwarzane są surowce wtórne i co dalej z nimi się dzieje, na czym polega recycling.


______________________________________________________________________

Stobnica
www.stobnica.wolf.wild.art.pl To wieś położona przy drodze Oborniki - Zielona Góra (koło Obrzycka), która jest znana ze stacji doświadczalnej Zakładu Zoologii Akademii Rolniczej w Poznaniu, położonej w Puszczy Noteckiej nad malowniczym strumieniem Kończak.
Stacja w Stobnicy znana jest w kraju i za granicą głównie z możliwości bezpośredniej obserwacji wilków w prowadzonej tam hodowli tego gatunku. Celem hodowli wilków w Stobnicy jest propagowanie idei ochrony tego zagrożonego wyginięciem, wpisanego do "Polskiej czerwonej księgi zwierząt" drapieżnika. Docelowo planuje się utworzenie w Stobnicy pierwszego w Polsce i całej środkowej Europie "Wilczego Parku", w którym będzie możliwość oglądania i filmowania wilków w warunkach zbliżonych do naturalnych.
W Stobnicy prowadzona jest od wielu lat hodowla głuszca i cietrzewia ptaków, które wyginęły już całkowicie w Wielkopolsce w stanie dzikim. W wyniku badań prowadzonych w Stacji możliwe było przeprowadzenie przez Katedrę Zoologii udanej reintrodukcji bobra europejskiego w Polsce zachodniej, po 7 wiekach nieobecności tego zwierzęcia w tej części Polski.
Nad strumieniem Kończak prowadzi się hodowlę konika polskiego w typie tarpana leœnego w celu przywrócenia tego gatunku w stanie zupełnie dzikim w lasach Wielkopolski.
Ścieżka dydaktyczna "Dolina Kończaka" prowadzi przez jeden z ciekawszych rejonów Puszczy.
Ścieżka tworzy pętlę wzdłuż obu brzegów malowniczego strumienia Kończak, który ze względu na bogactwo flory i fauny oraz walory krajobrazowe objęty będzie ochroną w formie rezerwatu przyrody.
Strumień, którego szerokość wynosi ok. 5 m meandruje między szuwarami, łąkami, olsami, grądami i łęgami.
Żyją tu bobry, wydry, piżmaki, zimorodki, zaskrońce. Spotkać można bielika, rybołowa, bociana czarnego a czasem łosia i wilka.

______________________________________________________________________

Sieraków
www.sierakow.pl

W Sierakowie warto zwiedzić muzeum utworzone w czerwonym budynku przypominającym w swym kształcie fort, położone malowniczo na wysokim brzegu Warty. Mury i obszerne piwnice tzw. lodowni to pozostałość zamku sierakowskiego, będącego w VII w. olśniewajšcą rezydencją rodu Opalińskich, należącą wówczas do największych w Polsce.
Na miejscu folwarku zamkowego wznoszš się zabudowania Państwowego Stada Ogierów, postawione na planie podkowy z cegły z rozbieranego zamku. Stado w okresie świetności i tradycje hippiczne bardzo silnie wpisane były w życie mieszkańców Sierakowa.
Warto zajrzeć również do kościoła parafialnego, zbudowanego w XVII w. z fundacji Piotra Opalińskiego. Kościół wraz z klasztorem dla zakonu bernardynów powstał na miejscu zniszczonego w wyniku pożaru pierwszego kościoła i jest jednym z najcenniejszych zabytków architektury renesansu w Polsce.
Nad jez. Jaroszewskim znajduje się przystań żeglarska i wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Huta Szkła Ozdobnego to rodzinna huta szkła produkująca niepowtarzalne wzory wazonów i figur ze szkła bezbarwnego, oraz ręcznie malowanego.
W Sierakowie jest również jedna z najnowocześniejszych w Polsce kręgielni oraz kryty basen ze zjeżdżalnią!
Dojazd do Puszczy Noteckiej umożliwia dziesięcioprzęsłowy most przez Wartę który łączy też centrum Sierakowa z przedmieściem Piaski. Powstał w latach 1908-09 i jest jedną z najstarszych konstrukcji betonowych w Wielkopolsce.

______________________________________________________________________

Międzychód

www.miedzychod.pl

Warto zajrzeć do Międzychodu. Jest to dziś ładne, zadbane miasteczko z zachowanym wrzecionowatym układem urbanistycznym i zabytkowymi domkami ul. Rynkowej stojącymi w rzadkim ustawieniu- szczytem do ulicy.
Dumą mieszkańców Międzychodu jest Laufpompa, wieńcząca siarkowe źródło artezyjskie, dzięki któremu Międzychód w czasach przedwojennych zaczął rozwijać się jako uzdrowisko.
Z uwagi na położenie nad Wartą i między jeziorami Miejskim i Kuchennym miejscowość ma duże walory turystyczne, a urocze zakątki położonego na brzegu Warty miasta nadają mu malowniczego charakteru. Rzeka Warta była niegdyś silnie związana z tym położonym na skrzyżowaniu szlaków handlowych mieście poprzez port żeglugi śródlądowej. Z wałów nadrzecznych widać Puszczę Notecką, a na budynku dawnego spichlerza zaznaczone poziomy powodzi i ich daty i możemy wyobrazić sobie międzychodzian pływających łódkami po uliczkach.
Zwiedzając Międzychód warto również przespacerować przez rynek na środku którego stoi fontanna obrazująca rybaka i gruszę, na której suszone były sieci - herb Międzychodu. A w dawnym hotelu "Pod Orłem" zatrzymała się wielka aktorka Pola Negri, która w Międzychodzie przebywała z okazji "promocji" swojego filmu. Warto zwrócić uwagę na kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z końca XVI w., a zwłaszcza na północną ścianę wieży, w której wmurowane są trzy cegły w kształcie tajemniczych masek. W Międzychodzie można odwiedzić również nowoczesne Bowling Centre w Hali Sportowej.

______________________________________________________________________

Safari ZOO w Świerkocinie
Odwiedzenie tego ciekawego miejsca daje niepowtarzalne przeżycia. Podczas tej wycieczki można się poczuć jak na naturalnej, afrykańskiej sawannie, stepie mongolskim lub na terenie Ameryki Południowej.
Spotkacie grupy zebr, zgrabne antylopy, majestatyczne bawoły, ciekawskie strusie, oraz wiele innych zwierząt Zwiedzanie Parku odbywa się samochodem lub autobusem. Spotkacie Państwo wiele pięknych i interesujących zwierząt z różnych rejonów świata. Można zobaczyć kangury, ptaki, lwy, psy dingo, kucykii wiele innych zwierzątek.
Dzieci, które uwielbiają bliski kontakt z oswojonymi zwierzętami spotkają tutaj osiołki, mini świnki, alpaki i kózki, do których można bezpiecznie podejść, pogłaskać i nakarmić pokarmem kupionym w parkowym kiosku.
W lunaparku atrakcją dla Małych i Dużych będą karuzele, na których można bawić się przez cały dzień bez konieczności kupowania dodatkowych biletów.

______________________________________________________________________

Międzyrzecki Rejon Umocniony
Niezapomnianych wrażeń dostarczy wyprawa do odległego ok.70 km Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień
Jak się twierdzi, Międzyrzecki Rejon Umocniony (MRU) jest największym w Europie systemem fortyfikacji, porównywanym do słynnej linii Maginota. Dogodne warunki naturalne; pagórkowaty teren, rzeki, jeziora, lasy zdecydowały, że tutaj Niemcy zbudowali przed II wojną światową strategiczny system w celu obrony wschodnich granic III Rzeszy.
Długość Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień to ok. 80 km wielofunkcyjnych linii obronnych, z których główne znaczenie miała linia środkowa. Tworzyły ją potężne żelbetonowe bunkry, tzw. panzerwerki, których grubość ścian i sufitów dochodzi do 2,5 m . Pod bunkrami znajdowały się koszary wraz z całym zapleczem, magazyny, warsztaty, składy broni, siłownie elektryczne, trasa elektrycznej kolejki, dworce. Wielopoziomowe urządzenia obronne budowano za skomplikowanymi przeszkodami wodnymi, a gdzieniegdzie ustawiano przeciwczołgowe zapory w postaci czterech rzędów betonowych słupów tzw. zęby smoka. Pod ziemią, na głębokości 15- 40 m biegnie labirynt podziemnych korytarzy liczący ok. 25 km .

Do dnia dzisiejszego rejon nie odkrył wszystkich swoich tajemnic i jest przedmiotem uporczywej eksploracji ze strony historyków, poszukiwaczy skarbów, grotołazów, ekologów. Prócz ludzi, innymi ssakami które opanowały rejon MRU są nietoperze, których naliczono 12 gatunków i ok. 30 000 sztuk (w 1991r.). Zlatują one jesienią do podziemnych korytarzy, aby zapaść w zimowy sen, tworząc w ten sposób największe europejskie zimowisko tych ssaków oraz unikalny w skali światowej rezerwat.
Temperatura w podziemiach jest o ok. 2-3 stopnie niższa niż na zewnątrz.
Na miejscu znajduje się skansen uzbrojenia, wystawa przyrodnicza (i żywe nietoperze), plac zabaw dla dzieci
Zarówno w Puszczy Noteckiej, jak i okolicach Sierakowa i Międzychodu znaleźć można wiele pięknych zakštków i na pewno będą Państwo wracać, aby odkrywać coraz to nowe miejsca.

______________________________________________________________________


Kontakt:
"Żurawiniec"
Kompleks Agroturystyczny Zwierzyniec 9A 9B
64-400 Międzychód

  mail:zurawiniec@zurawiniec.pl
  tel.kom: 0694 497 544
  lub 0603 180 303